ВУЗ ШАГ
HotLog

Звіт завідувача

 

Звіт

завідувача

Комунального закладу освіти

«Дошкільного навчального закладу  (ясла-садок) № 341»

Дніпропетровської міської ради»

Омельченко Наталії Павлівни

перед колективом і громадськістю

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АНАЛІЗ РОБОТИ
ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 341

ЗА МИНУЛИЙ 2015-2016 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Інформаційні відомості

    Комунальний  заклад освіти «Дошкільний навчальний заклад (ясла – садок) №341» Дніпропетровської міської ради за адресою : вул..Комбрига Петрова б.33» який знаходиться у комунальній власності територіальної громади міста ,був  створений  Дніпропетровською  міською радою    рішення від 26.11.2008 №24/39  .

Дошкільний заклад розрахований на 110 місць, групи комплектуються за віковими ознаками. У дошкільному закладі функціонують 5 груп загального розвитку:  1 група раннього віку і 4 групи дошкільного віку. Дошкільний заклад з денним режимом перебування , працює за п’ятиденним тижнем, вихідні дні : субота , неділя та святкові. Графік роботи з 12-ти годинним перебуванням (чергова група) - з 7.00 до 19.00, з 10,5 годинним перебуванням з 7.00 до 17.30.

Трудовий колектив закладу складається з 27 працівників: з яких - 12 педагогів, 1медпрацівник,  14 чоловік  обслуговуючого персоналу.

  Освітній рівень педагогів:

-                                                   з вищою                           - 8 педагогів

-                                                   з незакінченою вищою            - 1 педагогів

-                                                   з середньою спеціальною       - 3педагоги

Навчальний рік в дошкільному навчальному закладі починається з 1 вересня і закінчується 1 травня наступного року, з 1 червня до 31 серпня проводиться оздоровлення дітей.

 Головною метою дошкільного навчального закладу є:

·        забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти;

·        задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей;

·        створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

Упродовж 2015 - 2016 навчального року навчально-виховний процес дошкільного закладу був спрямований на вирішення головної методичної мети: «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства» та головних річних завдань:

1.Удосконалювати сприятливі умови, для досягнення дітьми фізичного, психічного та соціального зростання, через комунікативно – мовленнєвий розвиток;

2.Продовжувати формувати у дітей риси громадянина української держави та розвивати екологічну культуру;

3. Продовжувати  розвивати  партнерскі  відносини між закладом та сім”єю;

Органом самоврядування в дошкільному закладі №341 є Рада дошкільного навчального закладу. Її діяльність спрямована на:

·                    об’єднання зусиль педагогічного колективу, батьків, громадськості щодо розвитку дошкільного навчального закладу та удосконалення навчально-виховного процесу;

·                    формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління навчальним закладом;

·                    розширення колегіальних форм управління дошкільним  закладом;

·                    підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов’язаних з організацією навчально-виховного процесу.

У кожній віковій групі існує батьківський комітет, який підтримує громадські та інші ініціативи щодо удосконалення змісту освітньої діяльності дитячої установи,  сприяє укріпленню матеріально–технічної бази закладу.    

Діяльність нашого дошкільного закладу здійснюється відповідно до вимог Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства» та інших нормативно-правових актів. Зміст освітньої роботи в дошкільному навчальному закладі має відповідати основним концептуальним положенням  Базового компонента дошкільної освіти, яким визначено вимоги до рівня освіченості, розвиненості й вихованості дитини 6 (7) років перед її вступом до школи. Реалізація Базового компонента дошкільної освіти забезпечується освітніми програмами та навчально-методичною літературою, що затверджені або рекомендовані Міністерством освіти і науки України чи схвалені для використання в дошкільних навчальних закладах комісією з дошкільної педагогіки та психології Науково-методичної ради з питань освіти МОН України.  Наш дошкільний заклад працює за освітньою програмою – «Дитина в дошкільні роки», та в своїй роботі користується такими парціальними програмами як– «Про себе треба знати, про себе треба дбати», програма з основ здоров’я та безпеки

життєдіяльності дітей віком від 3 до 6 років (авт. Лохвицька Л. В.);

– «Грайлик», програма з організації театралізованої діяльності в дошкільному навчальному закладі (авт.: Березіна О. М., Гніровська О. З., Линник Т. А.);

– «Радість творчості», програма художньо-естетичного розвитку дітей раннього та дошкільного віку (авт.: Борщ Р. М., Самойлик Д. В.);

 У методичному кабінеті в наявності є такі програми:

Комплексні освітні програми:

– «Оберіг», програма розвитку дітей від пренатального періоду до трьох років (наук. кер. Богуш А. М.);

– «Дитина», програма виховання і навчання дітей від 2 до 7 років (наук. кер. Проскура О. В.,Кочина Л. П., Кузьменко В. У., Кудикіна Н. В.);

– «Дитина в дошкільні роки», освітня програма (наук. кер. Крутій К. Л.);

– «Українське дошкілля», програма розвитку дитини дошкільного віку (авт. кол.: Білан О. І.,Возна Л. М., Максименко О. Л. та ін.);

– «Соняшник», комплексна програма розвитку, навчання і виховання дітей дошкільного віку (авт. Калуська Л. В.);

– «Я у Світі» (нова редакція), програма розвитку дитини дошкільного віку (наук. кер. Кононко О. Л.);

Парціальні освітні програми:

– «Про себе треба знати, про себе треба дбати», програма з основ здоров’я та безпеки

життєдіяльності дітей віком від 3 до 6 років (авт. Лохвицька Л. В.);

– «Грайлик», програма з організації театралізованої діяльності в дошкільному навчальному

закладі (авт.: Березіна О. М., Гніровська О. З., Линник Т. А.);

– «Радість творчості», програма художньо-естетичного розвитку дітей раннього та дошкільного віку (авт.: Борщ Р. М., Самойлик Д. В.)

-« Петриковский первоцвіт»

     Методична робота з педагогічними кадрами кожен рік   спрямовується  на підвищення професійного рівня педагогів.

     Проведена чергова атестація вихователя Шинкарук А.О. встановлена категорія «Спеціаліст вищої категорії».  З метою реалізації головних завдань адміністрацією дошкільного навчального закладу був переглянутий, на основі діагностики самооцінки педагогів та оцінки адміністрації, рівень професійної майстерності педагогів і сплановані різні форми методичної роботи з кадрами, які забезпечили необхідний рівень знань, умінь та навичок у досягненні мети. Так, протягом навчального року підвищили свій професійний рівень: вихователь – методист Острівна С.А., вихователь Шинкарук А.О. (курси підвищення кваліфікації при ДОІППО);  вихователь Філатова Н.В.  ( навчається на заочному відділені БДПУ). Філатова Н.В.., Охай О.М., Комаревська А.А. (метод об’єднання  для вихователів дошкільних груп); завідувач Омельченко Н.П.  (районні семінари для керівників ).

 Треба відмітити, що наступні педагоги поглиблено працюють за наступними напрямки, підвищуючи свій професійний рівень.

     Педагогічний колектив складається з педагогів «Вища категорія» 2 педагога , з І категорією -1 педагога, 2 педагоги з 9 тарифним розрядом і 2 з 8 тарифним розрядом.

  З метою підвищення теоретичного рівня та фахової підготовки колективу були придбані новинки методичної літератури, наочні матеріали, розвивальні та дидактичні ігри, які шляхом самоосвіти опрацьовували протягом навчального року педагоги. Також проведена підписка на періодичні видання: «Дошкільне виховання», «Вихователь-методист дошкільного закладу», «Практика управління закладом освіти», «Пожежний вісник»,  «Освіта України», «Освіта  Дніпропетровщини». З метою підвищення педагогічної майстерності педагогів, спрямовуючи навчально-виховний процес на  виконання головних завдань, адміністрацією були сплановані та проведені протягом навчального року такі форми методичної роботи;

Для якісної реалізації однієї з задач це  удосконалення сприятливих умов для досягнення дітьми фізичного, психічного, соціального зростання ,через комунікативно – мовленнєвий розвиток ,для досягнення належного рівня дошкільної освіти  були поведені  такі заходи як дослідження рівня життєвої компетентності вихованців дошкільного навчального закладу (вересень 2015року, травень2016). Проаналізувавши усі переглянуті заходи можна зробити висновок, що рівень формування   життєво компетентного вихованця, здатного до творчої самореалізації належний.

Для вихователів були проведені тренінгові заняття з метою розвитку актуальної креативності педагогів, формування бачення та усвідомлення педагогами власних пріоритетних цінностей, сприяння розвитку професійної майстерності  (листопад 2016р),консультація для вихователів « Зміст навчання дітей дошкільного віку» (вересень 2015),« Інтегровані заняття – як засіб розвитку дошкільника»(жовтень 2015р.) ,педрада  «Використання інтерактивних технологій ро звитку мовлення дітей дошкільного віку», (березень 2016) Також була проведена робота з батьками : батьківський всеобуч  «Формування культури здоров’я дитини в сім’ї »(січень 2016).

 Для вирішення другого завдання, формувати у дітей риси громадянина української держави та розвивати екологічну культуру ,була проведена педагогічна нарада «Формування якісного рівня патріотичного виховання дошкільників засобами інтегрованої освітньої діяльності.» (грудень 2016),  вихователем старшої групи №2 Комаревська А.А. був проведений  майстер - клас  з виготовлення ляльки-мотанки, консультації для педагогів «Виховуємо патріотів »( січень 2016) « Роль вихователя в екологічному вихованні дітей» ( грудень 2015р) ,фотовиставка « Моя родина – єдина», батьківський всеобуч  «Правила виховання дітей у сім’ї. Роль родини та сімейного виховання » (вересень 2015).

 За результатами  вивчення третього завдання, розвивати  партнерські  відносини між закладом та сім’єю; було виявлено, що цьому питанню приділялась належна увага, але наслідки вивчення свідчать, що є необхідність врахувати у подальшій роботі наступні рекомендації:

- належну увагу приділяти індивідуальній роботі з батьками;

- удосконалювати навички комунікативно - мовленнєвого спілкування :

- доцільно продумувати  участь педагога під час екологічного виховання дітей.

 Виконання цього завдання  було опрацьовано педагогічним колективом, були      проведені консультації для вихователів на тему «Двадцять правил успішного навчання»(жовтень 2015 ), батьківський всеобуч «Модернізація підходів у роботі з родинами та розвитку партнерських відносин між закладом та сім’єю»(травень 2015); круглий стіл «Сучасний вихователь – це психолог»(березень 2016р),консультації « Роль вихователя в екологічному вихованні дитини»( грудень 2015р).

 

Якість освіти

  Для якісної реалізації задач для досягнення належного рівня дошкільної освіти два рази на рік вихователями проводиться діагностика рівня знань дітей по всім віковим групам.

Виходячи з порівняльного аналізу рівня знань дітей раннього віку на початок  та кінець 2015-2016 навчального року  можна зробити висновок, що рівень знань дітей раннього віку збільшився  завдяки роботі вихователів над всебічним розвитком дітей .     Діагностування рівня знань дітей дошкільних груп у 2015-2016 навчальному році проводилося за лініями розвитку дитини дошкільного віку відповідно до Базового  компоненту.    Аналіз показав, що навчально-виховна робота ведеться на належному рівні. На протязі року були проведені відкриті покази освітньо-виховної роботи. Під час проведення заходів було встановлено, що діти володіють високим рівнем знань, що вихователі розвивають у всебічному напрямку дітей,  під час занять використовують наочний та практичний  матеріал.  Належна  увага приділяється вихованню дітей безпечної поведінки, формуванню навичок до здорового способу життя, та розвитку творчих та креативних здібностей у дітей. Проаналізувавши усі переглянуті заходи можна зробити висновок, вихователі впроваджують в практику роботи інноваційні технології навчання та виховання, що всі засоби і зусилля роботи спрямовані на формування і розвиток креативної інноваційної особистості.

    Дошкільний заклад має медичний кабінет, ізолятор для  дітей з інфекційними захворюваннями. Їх обладнання  відповідає нормативним вимогам. Медичне обслуговування дітей закладу забезпечують старша медична сестра Кімішкіна І.В.  та закріплений лікар-педіатр  дитячої міської поліклініки №4  Спіцька Лариса Іванівна. Слово надається ст..медсестрі Кімішкіній І.В.  Велику увагу  колектив дошкільного закладу приділяє формуванню здоров’язберігаючої компетентності дітей. Ефективність оздоровчих заходів визначається тим, що поєднувалася тривала комплексна інтенсивна оздоровчо-профілактична робота з корекційно-педагогічними заходами в умовах звичайного режиму життя дошкільників.  Проводяться ранкова гімнастика на свіжому повітрі ,  заняття з фізичної культури,  рухливі ігри,  під час занять проводяться фізкультхвилинки, пальчикова гімнастика, крапковий масаж,  також  систематично після сну продиться гімнастика пробудження, загартовуючи заходи. Здійснюється  постійний моніторинг стану здоров’я дітей, захворюваності, організації раціонального харчування, контроль за виконанням оздоровчих заходів, вихователі підтримують інтерес дітей до власного здоров’я. У кожній віковій групі, за результатами обстеження дітей спеціалістами та антропометричними вимірюваннями, наявний  листок здоров’я вихованців, згідно з яким  проводиться маркування меблів, здійснюється індивідуальний підхід під час фізкультурно-оздоровчої роботи.

     Великого значення приділено загартуванню дітей в умовах дошкільного закладу та сім’ї з метою зниження захворюваності дітей. Була звернена увага на проведення оздоровчих заходів (загартування повітрям і водою, вживання часнику, цибулі, лимонів), попередження дитячого травматизму та забезпечення безпеки життєдіяльності, а також проведення занять як з працівниками, так і з дітьми, з правил поведінки, надання першої допомоги у надзвичайних ситуаціях. Ці питання розглядалися на засіданнях круглого столу «Щаслива дорога з дитячого садку до дому» (у вересні), батьківський всеобуч « Я здоров'я збережу сам собі допоможу» (у травні), консультації для батьків та вихователів. Проводяться «тижні безпеки життєдіяльності дітей», виставки малюнків по безпеці.

       Основним завданням діяльності дошкільного закладу є охорона життя та здоров’я дітей. Саме тому щорічно працівники закладу знайомляться з “Інструкцією з організації охорони життя і здоров’я дітей в дитячих дошкільних закладах”, затвердженою наказом МОН України від 28.10.2008 року за № 985 (зі змінами).

 Організація життя в закладі традиційно починається з комплектування груп, яке здійснюється згідно Санітарним правилам благоустрою і утримання дитячих дошкільних закладів.

 У  ДНЗ№341 планово і систематично проводиться медичне обслуговування дітей, шляхом проведення таких заходів, як:

- щотижневий медичний огляд дітей лікарем-педіатром;

- проведення профілактичних щеплень згідно з календарем щеплень;

- надання першої медичної допомоги ;

- оцінка фізичного розвитку дітей з використанням стандартизованих критеріїв.

 У закладі ведеться медична документація встановленого зразка. Своєчасно подається необхідна звітність.

 Керівник  закладу і медичний персонал здійснюють систематичний контроль за виконанням оздоровчих заходів.

Педагоги  підготували інформаційні стенди з рекомендаціями для батьків:

- Про профілактичні заходи з запобігання кишкових інфекцій;

- Про профілактичні заходи з попередження теплового та сонячного ударів;

- Про правила поведінки на воді;

- Про невідкладну допомогу при нещасних випадках.

Біля кабінету медичної сестри розміщений стенд для батьків « Поради лікаря»

У своїй роботі з виконання санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму в дитячий установі керуємось такими нормативними актами:  Законами України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про захист населення від інфекційних хвороб», а також «Санітарними правилами утримання та облаштування дитячих дошкільних закладів».

Згідно з актами перевірок санітарно-гігієнічних служб грубих порушень санітарно-гігієнічного режиму за період 2015-2016 років не виявлено. Рекомендації СЕС виконуються у повному обсязі. Усі пропозиції з поліпшення протиепідемічного чи санітарно-гігієнічного режимів розглядаються своєчасно, розробляються заходи з їх виконання. 

Виконання санітарно-гігієнічних норм знаходиться під щоденним контролем адміністрації КЗО «ДНЗ№341» та медичної сестри. Персонал дошкільного закладу проходить два рази на рік медичне обстеження згідно з вимогами „Інструкції з проведення обов’язкових медичних обстежень”.

Порядок організації харчування дітей  здійснюється згідно з  “Інструкцією з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах”.

Режим харчування в освітній установі триразовий. Під час оздоровчого періоду  організується додатковий сніданок.

Контроль та нагляд за організацією та дотриманням норм харчування дітей у комунальному закладі відбувається за участю:

1. Завідувача ;

2 . Медичного працівника;

3. Батьківської громадськості;

5. Фахівців управління освіти  Бабушкінської  районної ради;

 

 

V блок: Соціально-економічний розвиток ДНЗ

Завдяки спільній праці співробітників та батьків  був проведений частковий   ремонт на першому та другому поверсі (пофарбування сходів у коридорі), пофарбування полів, стін, стелі на харчоблоці, замінені світильники в коридорах.  Проведені ремонтні роботи в групах №5, пофарбування полів та ігрової меблі в групі №2, пофарбована  підлога у групі № 3. Придбані меблі в групі № 2 для  ігрової зони дітей в групі № 1 та 5 придбані нові столи та стільці для дітей. Для ігрових куточків груп придбані різноманітні іграшки. Педагоги разом з батьками вихованців пофарбували споруди та обладнання на ігрових ділянках . У закладі своєчасно привезений та замінений пісок та кришки для пісочниць. За бюджетні кошти була вкрита підлога на І та ІІ поверсі лінолеумом та проведений капітальний ремонт системи опалення в ДНЗ.

Завдяки депутатській допомозі були замінені вікна у спортивній залі.

   Аналіз роботи засвідчує, що в ДНЗ створено психологічний комфорт, всі умови для виховання, навчання, розвитку кожної дитини, як індивідуальної особистості, педагогічний колектив працював чітко і злагоджено, впроваджуючи в навчально-виховний процес новітні технології, докладав творчих зусиль щоб досягти високих результатів в вихованні та навчанні дошкільнят.

Для покращення умов в дошкільному навчальному закладі впродовж  2015-2016 року  було витрачено благодійних батьківських коштів:

На суму        грн. у вигляді:

- відремонтовані та вкриті кахлем  вуличний ганок;

-придбання дезінфікуючих  та миючих засобів ;

- підписка періодичних видань;.

- канцтовари на (журнали, зошити, ручки, методичні посібники, папки, папір , заправка картриджів, калькулятори, клей та інш).

- придбання матеріалу для ремонтних робіт (фарби, плінтуса, розетки, лампи, гардини , та інш) ;

- виконання різних видів робіт та послуг ;

Усі придбання були здійсненні Радою закладу та оформлені необхідними актами.

Впродовж року в дошкільному закладі проводилась робота щодо виконання Закону України «Про звернення громадян». Розроблений план роботи, що включає такі пункти: звітування керівника закладу перед колективом та громадськістю (липень 2016 року); систематичний контроль за веденням журналу реєстрації звернень громадян, розміщення в приміщенні закладу скрині пропозицій та скарг, розробка заходів щодо виконання пропозицій та усунення скарг. За названий період скарг від громадськості не поступало.    

Але поруч з позитивними факторами існують певні недоліки:

-       недостатньо уваги приділялось проведенню дослідницькій діяльності, під час прогулянки(досліди, спостереження);

-       недостатньо звернено уваги на  використання в роботі з дітьми наочного та дидактичного матеріалу під час проведення занять

-       господарське приміщення потребує ремонту, але через недостатнє фінансування залишається не відремонтованим;

-       через недостане фінансування залишається невідремонтована туалетна кімната у групі № 4;

В подальшому планується: встановити додаткові металопластикові двері на центральному вході , відремонтувати дах на господарчому приміщенні, встановити нові двері , обладнати овочесховище. Оновити новим и дитячими меблями та іграшками групи.

 

 

       Завідувач ДНЗ №341                       Омельченко Н.П.